TOK

อุปสรรค คือ
เพือนมีเวลาไม่ตรงกัน เลยทำให้งานเสร็จล่าช้า
ความคิดเห็น
โครงงานที่ได้ทำมีประโยชน์ต่อสังคม ทำให้มีความรู้ต่อการทำไข่เค็มมากยิ่งขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s